Logotip web stranice kalnik.hr
Sazvana 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Sazvana 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvala je 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik, koja će se održati dana 5. srpnja 2023. godine (srijeda) u 20:00 sati u prostoru Doma hrvatskih branitelja na Kalniku, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I   R E D:

 1. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 2. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 3. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 4. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2022. godini
 5. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 6. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 7. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u sportu na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 8. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 9. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 10. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Koprivnica u 2022. godini,
 11. Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 12. Zaključak o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 13. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 14. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 15. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2022. godinu,
 16. Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2023. godini,
 17. Program o izmjenama i dopuni Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2023. godini,
 18. Program  o izmjeni Programa u sportu na području Općine Kalnik u 2023. godini,
 19. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2023. godinu,
 20. Aktualna pitanja i prijedlozi.
Skip to content