Logotip web stranice kalnik.hr
Sazvana 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Sazvana 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Na temelju članka 34. Statuta Općine Kalnik (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 5/13, 4/18, 4/20. i 5/21) i članka 51. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kalnik (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 5/13, 16/14, 4/18. i 5/21), predsjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvala je

15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će se održati 12. listopada 2023. godine s početkom u 19:30 sati u prostoru Doma hrvatskih branitelja na Kalniku, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D:

  1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2023. godinu
  2. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 30. ožujka do 30. lipnja 2023. godine
  3. Odluku o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine Kalnik.
  4. Aktualna pitanja i prijedlozi.

 

Skip to content