Logotip web stranice kalnik.hr
Sazvana 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Sazvana 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Na temelju članka 34. Statuta Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13, 4/18, 4/20. i 5/21) i članka 51. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13, 16/14, 4/18. i 5/21), predsjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvala je

17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će se održati dana 18. prosinca 2023. godine (ponedjeljak) u 19,00 sati u prostoru Doma hrvatskih branitelja na Kalniku, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:

 1. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2024. godini;
 2. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2024. godini;
 3. Donošenje Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2024. godini;
 4. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2024. godini;
 5. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2024. godini;
 6. Donošenje Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2024. godini;
 7. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2024. godini;
 8. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2024. godini;
 9. Donošenje Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2024. godini;
 10. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Koprivnica za 2024. godinu;
 11. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalnik u 2024. godini;
 12. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalnik u 2024. godini;
 13. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik u 2024. godini;
 14. Donošenje Programa korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednim zemljištem na području Općine Kalnik u 2024. godini;
 15. Donošenje Proračuna Općine Kalnik za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu;
 16. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2024. godinu;
 17. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2024. godinu;
 18. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće radnika u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“;
 19. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kalnik za razdoblje od 2024. do 2027. godine;
 20. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik za 2023. godinu;
 21. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik za 2024. godinu s trogodišnjim financijskim učincima;
 22. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kalnik za 2024. godinu;
 23. Donošenje Plana djelovanja Općine Kalnik u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu;
 24. Aktualna pitanja i prijedlozi.
Skip to content