Logotip web stranice kalnik.hr
Sazvana 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Sazvana 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Na temelju članka 34. Statuta Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13, 4/18, 4/20. i 5/21) i članka 51. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13, 16/14, 4/18. i 5/21), predsjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvala je

19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će se održati dana 4. srpnja 2024. godine (četvrtak) u 19,00 sati u prostoru Doma hrvatskih branitelja na Kalniku, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik

Za sjednicu predlažem slijedeći D N E V N I R E D:

1. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Komunalnog poduzeća Kalnik d.o.o. o radu i financijskom poslovanju u 2023. godini;
2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik za 2023. godinu;
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2023. godini;
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2023. godini;
5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2023. godini;
6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2023. godini;
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2023. godini;
8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2023. godini;
9. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2023. godini;
10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2023. godini;
11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Koprivnica za 2023. godinu;
12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalnik u 2023. godini;
13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalnik u 2023. godini;
14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik u 2023. godini;
15. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kalnik u 2023. godini;
16. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2023. godinu;
17. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kalnik za 2023. godinu;
18. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Kalnik u 2023. godini;
19. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kalnik za razdoblje od 2019. do 2024. godine za 2023. godinu;
20. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u k.o. Kalnik;
21. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u k.o. Borje;
22. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kalnik;
23. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće radnika u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“;
24. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Kalnik u 2024. godini;
25. Aktualna pitanja i prijedlozi.

Skip to content