Logotip web stranice kalnik.hr

Sazvana 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvao je 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će održati dana 2. ožujka (petak) 2012. u 18:00 sati

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Kalnika, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

  • 1. Donošenje Plana zaštite i spašavanja Općine Kalnik,
  • 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad Povjerenstva za izradu akata u području zaštite i spašavanja,
  • 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijenosa prava vlasništva nad dijelom katastarskih čestica u vlasništvu Planinarskog društva Kalnik Križevci,
  • 4. Donošenje Zaključka o provođenju Programa Pomoć u kući starijim osobama,
  • 5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima prodaje robe putem pokretnih prodaja na području Općine Kalnik,
  • 6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Kalnik,
  • 7. Donošenje Zaključka o izgradnji školske sportske dvorane pri Osnovnoj školi Kalnik,
  • 8. Donošenje Zaključka o podnošenju projektnog prijedloga u okviru IPA Prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007.-2013,
  • 9. Donošenje Zaključka na zahtjev poduzeća Velkom d.o.o.,
  • 10. Razno.
Skip to content