Logo

Sazvana 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvao je 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će održati dana 2. ožujka (petak) 2012. u 18:00 sati

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Kalnika, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

  • 1. Donošenje Plana zaštite i spašavanja Općine Kalnik,
  • 2. Donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad Povjerenstva za izradu akata u području zaštite i spašavanja,
  • 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijenosa prava vlasništva nad dijelom katastarskih čestica u vlasništvu Planinarskog društva Kalnik Križevci,
  • 4. Donošenje Zaključka o provođenju Programa Pomoć u kući starijim osobama,
  • 5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima prodaje robe putem pokretnih prodaja na području Općine Kalnik,
  • 6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Kalnik,
  • 7. Donošenje Zaključka o izgradnji školske sportske dvorane pri Osnovnoj školi Kalnik,
  • 8. Donošenje Zaključka o podnošenju projektnog prijedloga u okviru IPA Prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007.-2013,
  • 9. Donošenje Zaključka na zahtjev poduzeća Velkom d.o.o.,
  • 10. Razno.