Logo

Sazvana 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvao je 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će se održati 5. srpnja 2013. u 20:00 sati u prostorijama Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

Za Sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI RED:

  1. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik Općinskog vijeća Općine Kalnik,
  2. Donošenje Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Kalnik,
  3. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općinskog vijeća Općine Kalnik,
  4. Donošenje Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kalnik,
  5. Donošenje Odluke o naknadama troškova članovima Općinskog vijeća Općine Kalnik,
  6. Donošenje Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Kalnik,
  7. Dogovor oko svečane sjednice povodom obiljeľavanja Dana Općine,
  8. Razno.