Logotip web stranice kalnik.hr

Sazvana 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvao je 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će održati dana 27. ožujka 2013. u  18:00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Statuta Općine Kalnik,
  2. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kalnik,
  3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom  Općine Kalnik za razdoblje od 2011. do 2019. godine za 2012. godinu,
  4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2012. godini,
  5. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kalnik za 2012. godinu,
  6. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kalnik za 2012. godinu,
  7. Donošenje Zaključka na Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine,
  8. Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2013. godinu,
  9. Razno.
Skip to content