Logo

Sazvana 27. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvao je 27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će održati dana 27. ožujka 2013. u  18:00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Statuta Općine Kalnik,
  2. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kalnik,
  3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom  Općine Kalnik za razdoblje od 2011. do 2019. godine za 2012. godinu,
  4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2012. godini,
  5. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kalnik za 2012. godinu,
  6. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kalnik za 2012. godinu,
  7. Donošenje Zaključka na Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. godine,
  8. Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2013. godinu,
  9. Razno.