Logotip web stranice kalnik.hr
Sazvana 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Sazvana 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvala je 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će se održati 29. rujna 2021. godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama Doma hrvatskih branitelja na Kalniku.

Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI RED:

 1. Donošenje Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2021. godinu
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 4. lipnja do 30. lipnja 2021. godine
 3. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Kalnik za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća Općine Kalnik do 31. prosinca 2021. godine,
 4. Odluka o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Dječji vrtić „Kalnički jaglac“ na Općinu Kalnik
 5. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Sportsko-vatrogasni centar „Kamen“
 6. Donošenje Odluke o odustajanju od provođenja projekta „Izgradnja tržnice Kalnik“
 7. Donošenje Odluke o odustajanju od provođenja projekta “Rekonstrukcija traktorskih puteva u šumske ceste na području Općine Kalnik“
 8. Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanje Uprave – direktora trgovačkog društva Komunalnog poduzeća Kalnik d.o.o.
 9. Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanje Uprave – direktora trgovačkog društva Life Kalnik d.o.o.
 10. Donošenje Zaključka o odobravanju novčanih sredstava za putne troškove gerontodomaćici Animiri Varović
 11. Pitanja i prijedlozi.
Skip to content