Logotip web stranice kalnik.hr

Sazvana 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvao je 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će održati u nedjelju, 24. rujna 2017. godine u 9,00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2017. godinu,
2. Donošenje Zaključka na Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine,
3. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Kalnik,
4. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za razdoblje od 1. siječnja do 20. travnja 2017. godine,
5. Donošenje Zaključka o usklađenju Plana zaštite od požara Općine Kalnik,
6. Donošenje Rješenja o odobrenju uporabe grba,
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju interesa za davanje u zakup kč.br. 328/2, k.o. Kalnik, zgrada Dječjeg vrtića, trgovačkom društvu LIFE KALNIK d.o.o. za usluge,
8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva LIFE KALNIK d.o.o.,
9. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva Komunalno poduzeće Kalnik j.d.o.o.,
10. Razmatranje prijedloga Ugovora o financiranju predškolskog odgoja pri Osnovnoj školi Sidonije Rubido Erdödy, Gornja Rijeka,
11. Pitanja i prijedlozi.

Poziv

Skip to content