Logotip web stranice kalnik.hr
Sazvana 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Sazvana 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvala je 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će se održati 15. prosinca 2021. godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama Doma hrvatskih branitelja na Kalniku.

Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI RED:

 1. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2021. godini,
 2. Donošenje Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2021. godini,
 3. Donošenje Programa o izmjenama Programa Prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2021. godini,
 4. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2021. godini,
 5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2021. godini,
 6. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2021. godini,
 7. Donošenje Plana o izmjenama javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2021. godini,
 8. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2021. godini,
 9. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2021. godini,
 10. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kalnik za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu,
 11. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 12. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 13. Donošenje Programa Prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 14. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 15. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 16. Donošenje Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 17. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 18. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 19. Donošenje Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 20. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Koprivnica za 2022. godinu
 21. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 22. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 23. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 24. Donošenje Programa korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednim zemljištem na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 25. Donošenje Proračuna Općine Kalnik za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu,
 26. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2022. godinu,
 27. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Kalnik,
 28. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2022. godinu,
 29. Donošenje Odluke o visini jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete,
 30. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik u 2021. godini,
 31. Donošenje Zaključka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik za 2022. godinu,
 32. Donošenje Odluke o donošenju Plana djelovanja Općine Kalnik u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu,
 33. Donošenje Odluke o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kalnik za 2022. godinu,
 34. Odluka o odustajanju od provođenja projekta „Rekonstrukcija traktorskih puteva u šumske ceste na području Općine Kalnik“,
 35. Aktualna pitanja i prijedlozi.
Skip to content