Logo

Sazvana 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvao je 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će se održati 21. prosinca 2013. u 18:00 sati u prostorijama Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana podjele Komunalnog poduzeća d.o.o.;
 2. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Vodnih usluga d.o.o.;
 3. Donošenje Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2013. godini;
 4. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kalnik u 2013. godini;
 5. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2013. godini;
 6. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2013. godini;
 7. Donošenje izmjena Programa javnih potreba u kulturi i razvoju organizacija civilnog društva na području Općine Kalnik u 2013. godini;
 8. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kalnik za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu;
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kalnik;
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kalnik;
 11. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja Općine Kalnik;
 12. Donošenje Rješenja o određivanju predstavnika Općine Kalnik u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske;
 13. Donošenje Rješenja o određivanju predstavnika Općine Kalnik u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvene mase;
 14. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Kalnik;
 15. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo i infrastrukturu Općinskog vijeća Općine Kalnik;
 16. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno planiranje i razvoj Općinskog vijeća Općine Kalnik;
 17. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo Općinskog vijeća Općine Kalnik;
 18. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za socijalnu skrb Općinskog vijeća Općine Kalnik;
 19. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i malo poduzetništvo Općinskog vijeća Općine Kalnik;
 20. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu Općinskog vijeća Općine Kalnik;
 21. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za sport Općinskog vijeća Općine Kalnik;
 22. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za školstvo Općinskog vijeća Općine Kalnik;
 23. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za razvoj turizma i turističke infrastrukture Općinskog vijeća Općine Kalnik;
 24. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu i društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Kalnik;
 25. Razno.