Logotip web stranice kalnik.hr

Sazvana 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvao je 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će se održati 21. prosinca 2013. u 18:00 sati u prostorijama Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

D N E V N I   R E D:

 1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana podjele Komunalnog poduzeća d.o.o.;
 2. Donošenje Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Vodnih usluga d.o.o.;
 3. Donošenje Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2013. godini;
 4. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kalnik u 2013. godini;
 5. Donošenje Izmjena Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2013. godini;
 6. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2013. godini;
 7. Donošenje izmjena Programa javnih potreba u kulturi i razvoju organizacija civilnog društva na području Općine Kalnik u 2013. godini;
 8. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kalnik za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu;
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kalnik;
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Kalnik;
 11. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja Općine Kalnik;
 12. Donošenje Rješenja o određivanju predstavnika Općine Kalnik u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske;
 13. Donošenje Rješenja o određivanju predstavnika Općine Kalnik u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvene mase;
 14. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Kalnik;
 15. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalno gospodarstvo i infrastrukturu Općinskog vijeća Općine Kalnik;
 16. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno planiranje i razvoj Općinskog vijeća Općine Kalnik;
 17. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo Općinskog vijeća Općine Kalnik;
 18. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za socijalnu skrb Općinskog vijeća Općine Kalnik;
 19. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i malo poduzetništvo Općinskog vijeća Općine Kalnik;
 20. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu Općinskog vijeća Općine Kalnik;
 21. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za sport Općinskog vijeća Općine Kalnik;
 22. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za školstvo Općinskog vijeća Općine Kalnik;
 23. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za razvoj turizma i turističke infrastrukture Općinskog vijeća Općine Kalnik;
 24. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu i društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Kalnik;
 25. Razno.
Skip to content