Logotip web stranice kalnik.hr

Sazvana 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvao je 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će održati u nedjelju, 3. prosinca 2017. godine u 17,00 sati.
Sjednica će se održati u prostorijama Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kalnik za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu;
2. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2017. godini;
3. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2017. godini;
4. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2017. godini;
5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2017. godini;
6. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2017. godini;
7. Donošenje Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2017. godini;
8. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2017. godini;
9. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2017. godini;
10. Donošenje Proračuna Općine Kalnik za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu;
11. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2018. godini;
12. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2018. godini;
13. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2018. godini;
14. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2018. godini;
15. Donošenje Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2018. godini;
16. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2018. godini;
17. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2018. godini;
18. Donošenje Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2018. godini;
19. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalnik u 2018. godini;
20. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalnik u 2018. godini;
21. Donošenje Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik za 2018. godinu;
22. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2018. godinu;
23. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Kalnik;
24. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kalnik;
25. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju trgovačkog društva Komunalno poduzeće Kalnik j.d.o.o.;
26. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva Komunalno poduzeće Kalnik d.o.o.;
27. Donošenje Odluke o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova zimske službe (čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama) na području Općine Kalnik na temelju pisanog ugovora;
28. Pitanja i prijedlozi.

Poziv na 5. sjednicu

Skip to content