Logotip web stranice kalnik.hr
Sazvana 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Sazvana 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvao je 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će održati u nedjelju, 25. veljače 2018. godine u 9,00 sati.
Sjednica će se održati u prostorijama Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

 1. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kalnik;
 2. Donošenje Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kalnik;
 3. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kalnik;
 4. Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama i vrijednosnim papirima u vlasništvu Općine Kalnik;
 5. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kalnik za 2018. godinu;
 6. Donošenje Odluke o korištenju Doma hrvatskih branitelja na Kalniku u vlasništvu Općine Kalnik;
 7. Donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja službenih vozila i privatnih vozila za službene potrebe, mobilnih telefona za službene potrebe te sredstava reprezentacije;
 8. Donošenje Zaključka o prijedlogu promjene i izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva VODNE USLUGE d.o.o.;
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik u 2017. godini;
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Kalnik za 2018. godinu;
 11. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kalnik za 2018. godinu;
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kalnik u 2017. godini;
 13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik u 2017. godini;
 14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Kalnik u 2017. godini;
 15. Pitanja i prijedlozi.

Poziv na 6. sjednicu

Skip to content