Logotip web stranice kalnik.hr
Sazvana 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Sazvana 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvao je 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će održati u petak, 30. ožujka 2018. godine u 20:00 sati.
Sjednica će se održati u prostorijama Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

  1. Aktualna pitanja i prijedlozi;
  2. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2017. godinu;
  3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2017. godini;
  4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2017. godini;
  5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine;
  6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2022. godine na području Općine Kalnik tijekom 2017. godine;
  7. Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kalnik;
  8. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja javnih površina;
  9. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Kalnik.

Poziv na 7. sjednicu

Skip to content