Logotip web stranice kalnik.hr
Sazvana 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Sazvana 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvala je 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik, koja će se održati dana 26. svibnja 2022. godine (četvrtak) u 18:00 sati u prostoru Doma hrvatskih branitelja na Kalniku, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2021. godini,
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2021. godini,
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2021. godini,
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2021. godini
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2021. godini,
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2021. godini,
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u sportu na području Općine Kalnik u 2021. godini,
 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2021. godini,
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2021. godini,
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik u 2021. godini,
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Kalnik u 2021. godini,
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalnik u 2021. godini,
 13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa na području Općine Kalnik u 2021. godini,
 14. Donošenje Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2021. godinu,
 15. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kalnik za 2021. godinu,
 16. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine
 17. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Kalnik za razdoblje od 2019. do 2024. godine za 2021. godinu,
 18. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Kalnik u 2021. godini,
 19. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kalnik za 2021. godinu,
 20. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Kalnik za 2022. godinu,
 21. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Kalnik u 2021. godini,
 22. Donošenje Odluke o sprečavanju odbacivanja otpada na području Općine Kalnik,
 23. Donošenje Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 24. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 25. Donošenje Programa o izmjenama Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 26. Donošenje Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 27. Donošenje Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2022. godini,
 28. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kalnik za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu,
 29. Donošenje Odluke o načinu utvrđivanja osnovne plaće radnika u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“;
 30. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu korištenja društvenih domova na području Općine Kalnik,
 31. Donošenje Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kalnik,
 32. Donošenje Odluke o prestanku rada trgovačkog društva LIFE KALNIK d.o.o. za usluge po skraćenom postupku bez likvidacije,
 33. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kalnik, u naselju Popovec Kalnički „Uređenje Društvenog doma u Popovcu Kalničkom“,
 34. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sudjelovanje u projektu „Uparticipate“,
 35. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sudjelovanje u projektu „Volonteu“,
 36. Donošenje Zaključka o davanju prava služnosti u korist Vodnih usluga d.o.o. Križevci,
 37. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Kalnik Projekt ulaganja u objekt Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“,
 38. Donošenje Odluke o uređenju prometa na području Općine Kalnik,
 39. Aktualna pitanja i prijedlozi.

 

Skip to content