Logotip web stranice kalnik.hr

Sazvana 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvao je 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će se održžati 28. veljače 2014. u 18:00 sati u prostorijama Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

DNEVNI RED:

1. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kalnik,

2. Donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o.,

3. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Kalnik,

4. Donošenje Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kalnik,

5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalnik,

6. Razmatranje tužbe radi pobijanja Odluka Skupštine Komunalnog poduzeća d.o.o. i donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana podjele Komunalnog poduzeća d.o.o.,

7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu u području gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti za 2013. godinu,

8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kalnik za razdoblje od 2011. do 2019. godine za 2013. godinu,

9. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kalnik u 2013. godini,

10. Donošenje Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kalnik u 2014. godini,

11. Razmatranje izvješća općinskog načelnika:

a) o radovima na uređenju mjesnog groblja Kalnik,

b) o raskidu ugovora između Općine Kalnik i Kalničanka proizvodi d.o.o.,

c) o izvršenim radovima na modernizaciji nerazvrstanih cesta.

12. Pitanja i prijedlozi.

Skip to content