Logo

Sazvana 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvao je 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će se održžati 28. veljače 2014. u 18:00 sati u prostorijama Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

DNEVNI RED:

1. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Kalnik,

2. Donošenje Zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o.,

3. Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Kalnik,

4. Donošenje Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kalnik,

5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalnik,

6. Razmatranje tužbe radi pobijanja Odluka Skupštine Komunalnog poduzeća d.o.o. i donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana podjele Komunalnog poduzeća d.o.o.,

7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu u području gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti za 2013. godinu,

8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kalnik za razdoblje od 2011. do 2019. godine za 2013. godinu,

9. Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kalnik u 2013. godini,

10. Donošenje Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kalnik u 2014. godini,

11. Razmatranje izvješća općinskog načelnika:

a) o radovima na uređenju mjesnog groblja Kalnik,

b) o raskidu ugovora između Općine Kalnik i Kalničanka proizvodi d.o.o.,

c) o izvršenim radovima na modernizaciji nerazvrstanih cesta.

12. Pitanja i prijedlozi.