Logotip web stranice kalnik.hr

Sazvana 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvao je 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će se održati 24. svibnja 2014. u 20:00 sati u prostorijama Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

DNEVNI RED:

 • Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Kalnik,
 • Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kalnik u 2013. godini,
 • Donošenje Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kalnik u 2014. godini,
 • Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Kalnik,
 • Donošenje Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kalnik,
 • Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Kalnik,
 • Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalnik,
 • Donošenje Odluke o prijedlogu izbora predstavnika Općine Kalnik za imenovanje člana Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o.,
 • Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kalnik za razdoblje od 2011. do 2019. godine za 2013. godinu,
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2013. godini,
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 30. svibnja do 31. prosinca 2013. godine,
 • Razmatranje tužbe radi pobijanja Odluka o podijeli Komunalnog poduzeća d.o.o.,
 • Pitanja i prijedlozi.

Mole se članovi za prisustvovanje sjednici u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon 857-250.

Skip to content