Logo

Sazvana 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvao je 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će se održati 24. svibnja 2014. u 20:00 sati u prostorijama Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

DNEVNI RED:

 • Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine Kalnik,
 • Donošenje Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kalnik u 2013. godini,
 • Donošenje Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kalnik u 2014. godini,
 • Donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Kalnik,
 • Donošenje Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Kalnik,
 • Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Kalnik,
 • Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalnik,
 • Donošenje Odluke o prijedlogu izbora predstavnika Općine Kalnik za imenovanje člana Nadzornog odbora Komunalnog poduzeća d.o.o.,
 • Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kalnik za razdoblje od 2011. do 2019. godine za 2013. godinu,
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2013. godini,
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 30. svibnja do 31. prosinca 2013. godine,
 • Razmatranje tužbe radi pobijanja Odluka o podijeli Komunalnog poduzeća d.o.o.,
 • Pitanja i prijedlozi.

Mole se članovi za prisustvovanje sjednici u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon 857-250.