Logotip web stranice kalnik.hr
Sazvana 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Sazvana 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Na temelju članka 34. Statuta Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13, 4/18, 4/20. i 5/21) i članka 51. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13, 16/14, 4/18. i 5/21), predsjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik sazivala je 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će se održati elektronski, putem e-maila dana 2. studenoga 2022. godine (srijeda) s početkom izjašnjavanja, odnosno glasovanja u 17,00 sati i završetkom do 18:00 sati

 Za sjednicu predložen je slijedeći D N E V N I   R E D: 

  1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbe i odvodnje na uslužnom području Vodnih usluga d.o.o. Križevci“.
Skip to content