Logotip web stranice kalnik.hr
Sazvana 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Sazvana 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvao je 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik koja će održati u petak, 28. rujna 2018. godine u 20,00 sati.
Sjednica će se održati u prostorijama Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik.

Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

  1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za prvo polugodište 2018. godine,
  2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Kalnik za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine,
  3. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Kalnik,
  4. Donošenje Rješenja o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Kalnik,
  5. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kalnik,
  6. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i ustroju Postrojbe civilne zaštite Općine Kalnik,
  7. Donošenje Odluke o prijenosu investitorskih prava i obveza po Građevinskoj dozvoli za građenje Pješačke staze s odvodnjom Šopron-Kalnik,
  8. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Kalnik u 2018. godini,
  9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Kalnik,
  10. Aktualna pitanja i prijedlozi.

Poziv 9 sjednica

Skip to content