Logotip web stranice kalnik.hr
Sazvana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Sazvana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik

Predsjednica Općinskog vijeća Općine Kalnik sazvala je 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Kalnik za dan 28. siječnja 2022. godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama Doma hrvatskih branitelja na Kalniku.

Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa na grobljima na području Općine Kalnik,
 2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalnik,
 3. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Kalnik,
 4. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Kalnik,
 5. Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanje direktora trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci,
 6. Donošenje Odluke o prijedlogu kandidata za izbor člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci
 7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“,
 8. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Kalnik,
 9. Donošenje Odluke o cijeni usluga Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“,
 10. Razmatranje i donošenje odluke po prijedlogu Kluba vijećnika SDP-a Općinskog vijeća Općine Kalnik,
 11. Aktualna pitanja i prijedlozi.
Skip to content