Logotip web stranice kalnik.hr
Suzbijanje ambrozije

Suzbijanje ambrozije

Općina Kalnik obavještava vlasnike ili posjednike poljoprivrednog i drugog zemljišta (vrtova, oranica, livada i sličnih površina, neizgrađenog građevinskog zemljišta, uključujući rubove parcela, šuma i poljskih putova) na području Općine Kalnik da sukladno Naredbi o poduzimanju mjera uklanjanja ambrozije („ Narodne novine“ broj 72/07) i Odluci o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Kalnik (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/15. i 12/15).

dužni su i moraju tijekom vegetacijske sezone tekuće godine, u više navrata sa svojih površina redovito uklanjati i suzbijati ambroziju, a sve s ciljem suzbijanja i sprečavanja njezinog daljnjeg širenja, u svrhu zaštite zdravlja građana.

Najdjelotvorniji pristup u suzbijanju ambrozije je primjena MEHANIČKIH mjera (čupanje, redovita košnja, okopavanje, kultivacija ), AGROTEHNIČKIH mjera (obrada tla, pravovremena sjetva, prašenje strništa) te KEMIJSKIM mjerama ( herbicidi).

Provedbu zakonskih obveza po navedenim odlukama redovito će kontrolirati Poljoprivredni redar Općine Kalnik te će protiv onih koji ih se ne pridržavaju, poduzimati mjere u skladu sa svojom nadležnošću.

U cilju izbjegavanja pokretanja postupka, molimo mještane da postupaju sukladno ovoj Obavijesti.

Kontakt: Poljoprivredni redar Dean Kuzijev, ing.polj. – 091 1720 973

Skip to content