Logotip web stranice kalnik.hr
TEHNIČKA UPUTA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA: GLASANJE NA DAN IZBORA

TEHNIČKA UPUTA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA: GLASANJE NA DAN IZBORA

IZVOD iz Podsjetnika za rad biračkih odbora, Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske vezano uz 
glasovanje birača s invaliditetom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
6.1. Glasovanje uz pomoć druge osobe
Glasovanje se obavlja osobno.
Birač koji zbog kakve tjelesne mane (sljepoća, slabovidnost, oštećenje gornjih ekstremiteta ili druga oštećenja koja mu onemogućavaju samostalno glasovanje) ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može glasovati uz pomoć druge osobe (koja ne smije biti član biračkog odbora) koja je pismena i koja će za njega, po njegovoj ovlasti i uputi popuniti glasački listić, predsjednik biračkog odbora dozvolit će takvo glasovanje.
Birače koji su glasovali na opisani način, birački odbor će poimenično navesti u odgovarajućim zapisnicima o radu, ovisno o vrsti izbora na koju se odnosi, pod točkom VI. stupac a).
6.2. Glasovanje birača koji nisu u mogućnosti pristupiti biračkom mjestu
6.2.1. Dostava obavijesti biračkom odboru o nemogućnosti pristupa birača biračkom mjestu
Birački odbor omogućit će glasovanje biraču koji zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje invaliditeta nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto (jer je bolestan kod kuće, osoba s invaliditetom ili nepokretna osoba i sl.), ako birač izrazi želju glasovati i o tome obavijesti nadležno izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor do 12:00 sati na dan održavanja izbora. Ako birač, koji nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, a izrazi želju glasovati, ne može o tome samostalno obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo ili birački odbor, po njegovoj uputi to može učiniti druga osoba od njegova povjerenja (npr. član obitelji, susjed i sl.) i to za jednog birača ili za birače-članove jednog kućanstva. Izborno povjerenstvo koje je birač pravovremeno obavijestio da ne može pristupiti na biračko mjesto o tome će dostaviti obavijest predsjedniku ili potpredsjedniku biračkog odbora, zajedno s cjelokupnim izbornim materijalom.
Birački odbor će svakom biraču, koji je o nemogućnosti pristupa na biračko mjesto pravovremeno obavijestio izborno povjerenstvo, odnosno na dan izbora do 12:00 sati birački odbor, omogućiti glasovanje na adresi u obuhvatu biračkog mjesta.
Iznimno, kada je birački odbor na dan provođenja izbora, ali nakon 12:00 sati obaviješten da birač koji nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto želi glasovati ili ako se povodom pravodobne obavijesti birača (do 12:00 sati na izborni dan) pojave druge okolnosti zbog kojih bi uredno provođenje izbora na biračkom mjestu bilo dovedeno u pitanje, tom će biraču birački odbor omogućiti glasovanje, ako birački odbor ocijeni da će takvo glasovanje moći provesti bez ometanja glasovanja na biračkom mjestu i ako to tehnički uvjeti dopuštaju.
OIP Općine Kalnik
Skip to content