Logotip web stranice kalnik.hr
Upisi u Dječji vrtić “Kalnički jaglac” za pedagošku godinu 2022./2023.

Upisi u Dječji vrtić “Kalnički jaglac” za pedagošku godinu 2022./2023.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ objavilo je Javni poziv za upis djece u redoviti program Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ za pedagošku godinu 2022./2023.

Upisi u pedagošku godinu 2022./2023.

Upis se provodi u redoviti desetosatni program predškolskog odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, za djecu u dobi od 1 (jedne) godine života do polaska u osnovnu školu, koji će se ostvarivati u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“.

Prijave za upis djece podnose se od 1.6.2022. (srijeda) do 14.6.2022. (utorak) radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati i/ili u dogovoru s ravnateljicom dječjeg vrtića, osobno na adresi Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“, Kalnik, Trg Stjepana Radića 9, poštom preporučeno zajedno sa propisanim prilozima, te na e-mail adresu: [email protected].

Obrazac zahtjeva za upis djeteta možete preuzeti   OVDJE  ili osobno u prostorijama Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ svakim radnim danom u gore naznačenom vremenu.

Obvezna dokumentacija za upis djeteta/djece koju je roditelj/skrbnik dužan dostaviti:

 1. ispunjen i potpisan zahtjev za upis;
 2. preslika rodnog lista djeteta;
 3. uvjerenje o prebivalištu za dijete;
 4. dokaz o prebivalištu za oba roditelja/skrbnika (preslika važećih osobnih iskaznica).
 5. ostale isprave ukoliko se ostvaruje određeni pravni interes – prednost pri upisu (samo ukoliko je primjenjivo):
 • potvrda o radnom statusu roditelja/skrbnika (elektronički zapis o radno pravnom statusu sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
 • potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja/skrbnika;
 • potvrda visokoškolske ustanove o statusu roditelja/skrbnika kao redovnog/izvanrednog studenta;
 • dokaz o samohranosti (smrtni list za preminulog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta – kada je drugi roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb i kada je na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora);
 • za djecu s teškoćama u razvoju – nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb ili Odluka drugog nadležnog tijela;
 • za svako dijete mlađe od 18 godina – rodni list ili izvadak iz matice rođenih u preslici;
 • rješenje mjerodavne službe o priznatom statusu invalida Domovinskog rata ili statusu invalida;
 • preslika rješenja nadležnog tijela o priznavanju prava na dječji doplatak;
 • sudsku odluku i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Dječjem vrtiću „Kalnički jaglac“, putem elektroničke pošte: [email protected] i putem telefona: 048/857-012.

Djeca koja su stekla pravo na upis u redoviti program Dječjeg vrtića „Kalnički jaglac“ temeljem podnesenog zahtjeva za upis na ovaj javni poziv, upisuju se u dječji vrtić po potpisu ugovora, a počevši od 1. rujna 2022. godine.

Skip to content