Logotip web stranice kalnik.hr
USKRS NA KALNIKU UZ TRADICIONALNU VUZMICU

USKRS NA KALNIKU UZ TRADICIONALNU VUZMICU

Općinski načelnik donio je Zaključak o dodjeli poklon bonova naseljima na području Općine Kalnik za mještane koji grade tradicionalne Kalničke Vuzmice.

ZAKLJUČAK

Općina Kalnik dodjeljuje svakom naselju/ulici poklon bon kao dar mještanima Općine Kalnik za građenje vuzmice povodom blagdana Uskrsa.

Poklon bonovi iz točke I. ovog Zaključka mogu se iskoristiti u trgovini ROBIN na Kalniku, a mogu ih iskoristiti predstavnici naselja/ulice zaključno sa subotom, 30.03.2024. do 14,00 sati sukladno popisu iz točke III. ovog Zaključka.

Popis naselja/ulica sa vrijednošću poklon bona i imenom i prezimenom predstavnika koji je ovlašten iskoristiti poklon bonove za svoje naselje/ulicu:

Naselje Kalnik

ulica Kamenica (Denžići)                  50,00 EUR      Kristijan Denžić
ulica Kamenica                                    50,00 EUR      Marko Gradiček
Starogradska ulica                              50,00 EUR      Miljenko Bosek
Podgorska ulica                                   50,00 EUR      Zoran Pugar

Naselje Kamešnica                       100,00 EUR    Danijel Đurec

Naselje Potok Kalnički               100,00 EUR    Tihomir Hadrović

Naselje Šopron                               100,00 EUR    Nikola Jež

Naselje Borje

ulica Gornje Borje                              50,00 EUR      Stjepan Radić
ulica Donje Borje                                50,00 EUR     Renato Radić

Naselje Obrež Kalnički

ulica Cari i Šabani                               50,00 EUR      Dražen Sokač
ulica Donja Obrež                               50,00 EUR      Vilim Miklobušec
ulica Obrež Kalnički (Bedenici)       50,00 EUR      Franjo Koretić

Naselje Popovec Kalnički           100,00 EUR    Josip Štragelj

Naselje Vojnovec Kalnički         100,00 EUR    Ivan Sokač

Predstavnik naselja/ulice obavezno se sa imenom i prezimenom navodi na otpremnici, koju i potpisuje prilikom preuzimanja robe. Otpremnica se zaključuje u subotu, 30.03.2024. godine u 14,00 sati.

 

Skip to content