Logotip web stranice kalnik.hr
USKRS NA KALNIKU UZ TRADICIONALNU VUZMICU

USKRS NA KALNIKU UZ TRADICIONALNU VUZMICU

Općinski načelnik donio je Zaključak o dojeli poklon bonova naseljima na području općine za mještane koji grade tradicionalne Kalničke Vuzmice

Z A K LJ U Č A K

 I.

Općina Kalnik dodjeljuje svakom naselju/ulici poklon bon kao dar mještanima Općine Kalnik za građenje vuzmice povodom blagdana Uskrsa.

II.

Poklon bonovi iz točke I. ovog Zaključka mogu se iskoristiti u trgovini Robin na Kalniku, a mogu ih iskoristiti predstavnici naselja/ulice zaključno sa subotom 8.4.2023. do 14:00 sati sukladno popisu iz točke III. ovog Zaključka.

III.

Popis naselja/ulica sa vrijednošću poklon bona i imenom i prezimenom predstavnika koji je ovlašten iskoristiti poklon bonove za svoje naselje/ulicu:

  •  Naselje Kalnik

– ulica Kamenica (Denžići) 50,00 EUR, Kristijan Denžić

– ulica Kamenica 50,00 EUR, Marko Gradićek

– Starogradska ulica 50,00 EUR, Miljenko Bosek

– Podgorska ulica 50,00 EUR, Oliver Nežak

  • Naselje Kamešnica 100,00 EUR, Danijel Đurec
  • Naselje Potok Kalnički 100,00 EUR, Tihomir Hadrović
  • Naselje Šopron 100,00 EUR Martin Kralj
  • Naselje Borje

– ulica Gornje Borje 50,00 EUR, Luka Marković

– ulica Donje Borje 50,00 EUR, Renato Radić

  • Naselje Obrež Kalnički

– ulica Cari i Šabani 50,00 EUR,  Dražen Sokač

– ulica Donja Obrež 50,00 EUR, Vilim Miklobušec

– ulica Obrež Kalnički (Bedenici) 50,00 EUR, Franjo Koretić

  • Naselje Popovec Kalnički 100,00 EUR, Josip Štragelj
  • Naselje Vojnovec Kalnički 100,00 EUR, Ivan Sokač.
Skip to content