Logotip web stranice kalnik.hr
Završeno arheološko iskopavanje na Kalniku

Završeno arheološko iskopavanje na Kalniku

Institut za arheologiju u Zagrebu već godinama provodi sustavna arheološka iskopavanja pod vodstvom dr.sc. Snježane Karavanić i njezine asistentice Andreje Kudelić. Istraživanja s dvogodišnjom stankom u kontinuitetu traju od 2006. godine.
Iskopavanja na Kalniku financirana se uglavnom iz sredstava Ministarstva kulture te uz logističku pomoć Općine Kalnik.

Lokalitet na Kalniku točnije položaj zvan Igrišče nalazi se na južnim padinama Kalničkoga gorja na oko 500 m nadmorske visine, a otkriven je još osamdesetih godina prošlog stoljeća.

Proučavajući arheološku kartu šireg križevačkog područja, uočavaju se gusto raspoređena nalazišta na južnoj padini Kalničkoga gorja. Lokaliteti su smješteni na položajima koji omogućuju izvanrednu preglednost okolnog područja te nedaleko od izvora pitke vode. Pripadaju širokom vremenskom rasponu koji obuhvaća razdoblja od prapovijesnog doba do kasnog srednjeg vijeka.

Na spomenutom lokalitetu evidentirani su latenski (mlađeželjeznodobni), kao i antički slojevi, što dokazuje keltsku prisutnost na ovom području, kao i naseljavanje tijekom antičkog razdoblja. Izuzetno bogata slojevitost ovog lokaliteta od neprocjenjive je vrijednosti za kulturnu i arheološku baštinu Hrvatske.

Najbogatije arheološke slojeve, ali i razdoblje s najviše materijalnih ostataka podno velikog Kalnika predstavlja dio prethistorijskog naselja iz kasnog brončanog doba u kojemu je otkrivena dobro očuvana kuća. Kuća osim obilja keramičkih posuda i predmeta za svakodnevnu uporabu koji su izrađeni od gline i kamena (keramičko posuđe, dijelovi tkalačkog stana i pršljenci, kamene glačalice, kamene sjekirice) sadrži i očuvane velike količine karboniziranih žitarica, mahunarki i divljih jabuka. Iskopavanjem je istražen samo dio objekta, a cilj ovogodišnjih iskopavanja je istražiti drugi dio kuće zbog planirane rekonstrukcije brončanodobnog objekta. Ovakvo stanje očuvanosti hrane iznenađuje i otkriva nam mnogo o prehrani i gospodarstvu ondašnjih stanovnika. Dugogodišnjih sustavnim arheološkim istraživanjem ustanovljene su granice naselja i osnovna infrastrukturna podjela prostora na južnim obroncima brda Kalnik. Također je utvrđen i rekonstruiran približan tip nastambi kakve se koriste krajem brončanog doba. Ekonomski i gospodarski pokazatelji upotpunjeni su detaljima o prehrani stanovništva i uzgoju raznolikih vrsta žitarica i mahunarki kao i o sakupljačkim aktivnostima. Preliminarna analiza keramičke građe govori o visoko razvijenoj gotovo specijaliziranoj proizvodnji keramičkih posuda te o vjerojatnom lokalnom majstoru lončaru. Ako ovome dodamo i nalaze koji svjedoče o metalurškoj djelatnosti unutar istog naselja, razvijenom graditeljstvu i organiziranom gospodarstvu, stvarajući zalihe hrane možemo reći da naselje pripada vrlo dobro organiziranoj zajednici koja je prije 3000 godina živjela na južnim obroncima Kalnika.

U sklopu poučne staze Kalnik prigodnim edukativnim panoom obilježeno je i mjesto iskopavanja pa slučajni prolaznici mogu nešto naučiti i o arheološkoj kulturnoj baštini otkrivenoj podno kalničkih stijena.

Iduće godine u planu je nastavak arheoloških iskopavanja koja će nam omogućiti detaljniji uvid u način gradnje objekata na strmim obroncima Kalnika nakon čega se planira i rekonstrukcija objekta, ali i rekonstrukcija prapovijesne kuhinje.

Skip to content