Logotip web stranice kalnik.hr

Zdravstvena ambulanta Kalnik – povećanje energetske učnkovitosti objekta

Općina Kalnik objavljuje Poziv za dostavu ponude za izvođenje radova na poboljšanju energetskih svojstava zgrade zdravstvene ambulante u Kalniku, prema Projektu “Ne gubi društvenu energiju 2015.”.

Ponuda treba obavezno sadržavati popunjeni list koji će ujedno biti i prva stranica ponude (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja), tražene dokaze sposobnosti i troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja). Ponude se zaprimaju do 22. travnja 2016. godine do 10,00 sati, u zatvorenoj omotnici bez obzira na način dostave, na adresu naručitelja OPĆINA KALNIK, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik, 48267 Orehovec, sa naznakom: Ponuda za radove – Zdravstvena ambulanta Kalnik – NE OTVARAJ.

Poziv za dostavu ponude

Troškovnik – građevinsko – obrtnički radovi

Troškovnik – elektroinstalacije

Skip to content