Logotip web stranice kalnik.hr

Župni dvor – povećanje energetske učinkovitosti objekta

Općina Kalnik objavljuje Poziv za dostavu ponude za izvođenje radova na poboljšanju energetskih svojstava zgrade Župnog dvora, prema Projektu “Ne gubi društvenu energiju 2015.”. 

Ponuda treba obavezno sadržavati popunjeni list koji će ujedno biti i prva stranica ponude (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja), tražene dokaze sposobnosti i troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja).

Ponude se zaprimaju do 22. travnja 2016. godine do 10,00 sati, u zatvorenoj omotnici bez obzira na način dostave, na adresu naručitelja OPĆINA KALNIK, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik, 48267 Orehovec, sa naznakom: Ponuda za radove – Zdravstvena ambulanta Kalnik – NE OTVARAJ.

Poziv za dostavu ponude

Troškovnik – građevinsko- obrtnički radovi

Troškovnik – elektroinstalacije

Skip to content