Logotip web stranice kalnik.hr
FORCEP Seminar 1 pod nazivom “Aktivno građanstvo nezaposlenih: vrijeme je za aktivaciju!” u Solunu, Grčka

FORCEP Seminar 1 pod nazivom “Aktivno građanstvo nezaposlenih: vrijeme je za aktivaciju!” u Solunu, Grčka

U okviru projekta FORCEP, u sklopu europskog programa CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT, održan je Seminar 1 pod nazivom “Aktivno građanstvo nezaposlenih: vrijeme je za aktivaciju!” od 23. do 24. travnja 2024. na Institutu za društvene inovacije i koheziju – Fifty-Fifty u Solunu, Grčka.
Seminar je započeo registracijom sudionika i uvodnim riječima voditelja projekta i predstavnika organizacija sudionica. Ova uvodna sesija postavila je pozornicu za fokus seminara na vezu između nezaposlenosti i aktivnog građanstva. U početnoj raspravi istaknuta je važnost međukulturalnog dijaloga i razmjene znanja i iskustava. Nakon kratke pauze za kavu, druga sesija je ispitala raskrižje između nezaposlenosti i aktivnog građanstva. Ova sesija imala je za cilj razjasniti višestruki odnos između ovih fenomena, pružajući temelj za naredne rasprave. Aktivnosti nakon ručka uključivale su grupnu vježbu osmišljenu za prepoznavanje prepreka aktivnom građanstvu. Ova interaktivna aktivnost izgradnje tima uključila je sudionike u kritičku analizu prepreka aktivnom građanstvu u kontekstu nezaposlenosti. Suradnička priroda ove vježbe potaknula je dublje razumijevanje izazova s kojima se suočavaju nezaposleni pojedinci u uključivanju u građanske aktivnosti.
Dan se nastavio seminarom posvećenom analizi studija slučaja uspješnih inicijativa aktivnog građanstva koje se bave nezaposlenošću. Ova je sesija ponudila praktične uvide i primjere učinkovitih strategija iz stvarnog svijeta, služeći kao izvor inspiracije za sudionike.
Prvi dan je zaključen rezimeom i evaluacijom, sažimajući ključne rasprave i zaključke. Večer je zaključena večerom s tradicionalnom grčkom kuhinjom, pružajući neformalno okruženje za daljnje umrežavanje i raspravu. Drugi dan započeo je kratkim pregledom aktivnosti prethodnog dana i pregledom sesija planiranih za taj dan. Sudionici su zatim sudjelovali u grupnoj laboratorijskoj aktivnosti usmjerenoj na dizajnersko razmišljanje za inovativna rješenja. Ova je vježba potaknula kreativno rješavanje problema i razvoj djelotvornih strategija. Četvrta sesija seminara pružila je dubinsku analizu trendova nezaposlenosti i strategija za inicijative održivog aktivnog građanstva. Ova sesija imala je za cilj opremiti sudionike sveobuhvatnim razumijevanjem trenutne dinamike nezaposlenosti i učinkovitih strategija intervencije. Nakon stanke za kavu, peti seminar je istraživao ulogu tehnologije u promicanju aktivnog građanstva. Ova sesija naglasila je inovativna rješenja i digitalne alate koji mogu odgovoriti na izazove nezaposlenosti. Radionica laboratorijskog tima koja je uslijedila bila je usredotočena na iskorištavanje tehnologije za društveni učinak, vodeći sudionike kroz proces razumijevanja alata i tehnika zagovaranja politika za utjecanje na zakonodavne promjene. Seminar je zaključen evaluacijom dnevnih aktivnosti i završnom ceremonijom. Ova posljednja sesija sažela je ključne uvide i akcijske planove razvijene tijekom dva dana, potvrđujući ciljeve i ishode seminara. Seminar je pružio rigoroznu platformu za akademski diskurs o ulozi aktivnog građanstva u rješavanju problema nezaposlenosti. Kroz spoj prezentacija, rasprava i interaktivnih aktivnosti, sudionici su stekli vrijedne uvide i razvili strategije suradnje. Projekt FORCEP nastavlja podržavati ove rasprave, potičući inicijative koje jačaju aktivno građanstvo i rješavaju izazove nezaposlenosti diljem Europe.

EDS  Solun Grčka FORCEP

Skip to content