Logo

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kalnik za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Izmjene Proracuna Općine Kalnik za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.