Logotip web stranice kalnik.hr

II. Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalnik u 2017. godini

Temeljem odredbi Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 8/16.) i točke II., stavak 1. Odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga prijavljenih na Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalnik u 2017. godini od 26. svibnja 2017. godine, KLASA: 007-01/17-01/02, URBROJ: 2137/23-17-5, općinski načelnik Općine Kalnik dana 9. kolovoza 2017. godine, objavljuje

II. Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga koji su od interesa za Općinu Kalnik u 2017. godini

Pozivamo sve udruge koje djeluju na području Općine Kalnik da se prijave za financijsku podršku programima i projektima od interesa za opće dobro za Prioritetno područje 1 – Kultura, kulturno-turističke manifestacije i poticanje kulturno umjetničkog amaterizma.

Prijave na Javni poziv zaprimaju se do 11. rujna 2017. godine do 12,00 sati, neovisno o načinu dostave (poštanski žig se ne uvažava).

Svu potrebnu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku:

A) Temeljni dokumenti za raspisivanje i provedbu javnog natječaja:

Pravilnik o financiranju udruga
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava
II Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga u 2017. godini
Upute za prijavitelje – II krug

B) Obrasci za prijavu programa/projekta:

Obrazac opisa – prijave projekta – II krug
Kopija Obrazac proračuna projekta – II krug
Obrazac Izjave o izbjegavanju dvostrukog financiranja
Obrazac popisa priloga

C) Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje po okončanju projekta:

Obrazac ugovora o financiranju programa/projekta
Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa/projekta
Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta

Skip to content