Logotip web stranice kalnik.hr

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kalnik

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. i 98/19), članka 32. Statuta Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13. i 4/18) i Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 11/19), Općinsko vijeće Općine Kalnik na 17. sjednici održanoj 23. prosinca 2019. godine donijelo je Odluku o donošenju IV. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kalnik.

Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Kalnik.

Odluka je objavljena u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije” broj 22, od 27. prosinca 2019. godine.

IV ID PPUO Kalnik – Obrazloženje
Karta – naselje Kalnik
Karta – Namjena
Karta – Energetika

Skip to content