Logotip web stranice kalnik.hr

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine Kalnik, površine 40 m², u svrhu obavljanja uslužne djelatnosti: cvjećarsko – aranžerske usluge, za razdoblje od 2 (dvije) godine. Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 15,00 kn/m², što ukupno iznosi 600,00 kuna, dok utvrđeni iznos jamčevine iznosi 300,00 kuna.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju po posebnim propisima utvrđene uvjete za obavljanje registrirane djelatnosti odgovarajuće traženoj namjeni poslovnog prostora iz javnog natječaja, pod uvjetom da uplate utvrđenu jamčevinu.

Ponude se dostavljaju osobno ili putem pošte preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, Kalnik, 48267 Orehovec, s naznakom “Za javni natječaj – zakup poslovnog prostora – ne otvaraj”. Rok za dostavu ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja na službenoj internetskoj stranici Općine Kalnik i oglasnoj ploči Općine Kalnik. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda, koja uz ispunjenje svih natječajnih uvjeta, sadrži i najveći iznos zakupnine.
Poslovni prostor može se pogledati u vremenu od 9,00 do 13,00 sati od dana objave javnog natječaja do zadnjeg dana roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na broj mobitela 099/2126-744 (Željko Car). Potrebne obavijesti i dodatne informacije u svezi javnog natječaja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalnik na telefon: 048/857-250.

Tekst Javnog natječaja možete preuzeti OVDJE.

Skip to content