Logotip web stranice kalnik.hr

Javni poziv za dostavu ponude – Povećanje energetske učinkovitosti Društvenog doma Gornje Borje

Općina Kalnik objavljuje Javni poziv za dostavu ponude za izvođenje radova na povećanju energetske učinkovitosti Društvenog doma Gornje Borje, Ev.br. nabave 2/17. NMV.

Ponude moraju biti dostavljene osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici na koju se obavezno navodi: naziv Naručitelja, naziv ponuditelja, naziv predmeta nabave, evidencijski broj nabave, uz naznaku: „NE OTVARAJ“, do 12. prosinca 2017. do 14,00 sati na adresu Naručitelja: OPĆINA KALNIK, TRG STJEPANA RADIĆA 5, KALNIK, 48267 OREHOVEC.

Poziv za dostavu ponude EnU Gornje Borje

Ponudbeni troškovnik EnU Gornje Borje

Skip to content