Logotip web stranice kalnik.hr

Jednostavna nabava – instalacija bežičnog interneta –

Predmet nabave je instaliranje bežičnog interneta prema natječaju WIFI4EU od izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA).

Rok za dostavu ponuda je 20.09.2019. do 13:00 sati sukladno pozivu za dostavu ponuda, ponudbenom listu i troškovniku sa tehničkim specifikacijama koje možete ovdje preuzeti.

Poziv za dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik i tehnčke specifikacije

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Skip to content