Logotip web stranice kalnik.hr
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak SPUO za Strateški razvojni program Općine Kalnik

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak SPUO za Strateški razvojni program Općine Kalnik

 

 

Na temelju članka 46. Statuta Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13. i 4/18), a po dobivenom mišljenju Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, KLASA: 351-03/19-01/45, URBROJ: 2137/1-05/05-19-16, da je Strateški razvojni program prihvatljiv za okoliš i ekološku mrežu, da isti neće proizvesti okolišne rizike zbog kojih bi bilo potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, ukoliko se u isti ugrade predloženi uvjeti zaštite prirode kao mjere ublažavanja odnosno nije utvrđena potreba provođenja postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, općinski načelnik donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Strateški razvojni program Općine Kalnik za razdoblje 2018. – 2027. godine.

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Strateški razvojni program Općine Kalnik za razdoblje 2018. – 2027. godine

Konačno mišljenje nadležnog županijskog odjela za prostorno uređenje
Mišljenje MZOIE – ekološka mreža

Odluka o započinjanju postupka OSPUO za Strateški razvojni program Općine Kalnik 2018. – 2027.

Skip to content