Logotip web stranice kalnik.hr
POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE – SUŠA

POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE – SUŠA

Župan Koprivničko-križevačke županije donio je dana 21. rujna 2021. godine Odluku o proglašenju prirodne nepogode suša na području Općine Drnje, Općine Đelekovec, Općine Koprivnički bregi, Općine Sokolovac i Općine Kalnik, KLASA: 920-11/21-01/13, URBROJ: 2134/1-04/11-21-14.

Pozivaju se mještani Općine Kalnik, na čijoj je imovini nastala šteta od prirodne nepogode suša, da prijave štetu u pisanom obliku na propisanom obrascu nadležnom općinskom povjerenstvu, najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode.

Obrazac prijave štete može se preuzeti ovdje na web stranici Općine Kalnik ili osobno u Općini Kalnik, radnim danom od 8 do 16 sati.

Štetu prijaviti mogu poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Dokumentacija koju je potrebno predati za prijavu štete je:

  • popunjeni obrazac prijave štete,
  • IBAN broj žiro ili tekućeg računa,
  • dokaz o prijavi potpore za 2021. godinu APPRR-U – kopija Zahtjeva za potporu.

Ukoliko je šteta nastala na ekološkoj proizvodnji, isto je potrebno naznačiti na prijavi.

Prijave se zaprimaju zaključno sa srijedom, 29. rujna 2021. godine, putem e-maila: [email protected]  ili osobno u Općinu Kalnik.

Za sve upite ili nejasnoće kod ispunjavanja obrazaca, molimo Vas da se javite Općini Kalnik putem telefona: 048/ 857-250.

Obrazac PN – prijava štete od prirodne nepogode suša

Obrazac privole-suglasnost za obradu i objavu osobnih podataka

Odluka o proglašenju prirodne nepogode suša – 21.9.2021.

Skip to content