Logotip web stranice kalnik.hr

PRORAČUN OPĆINE KALNIK ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Objava u Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije broj 24/20

Proračun Općine Kalnik za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2021. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Kalnik za 2021. godinu

Vodič kroz Proračun Općine Kalnik za 2021. godinu

 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2021. godini

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2021. godini

Program prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2021. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2021. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2021. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2021. godini

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2021. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2021. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2021. godini

Program javnih potreba za obavaljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Koprivnica za 2021. godinu

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalnik u 2021. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalnik u 2021. godini

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljistem u vlasnistvu RH na području Općine Kalnik u 2021. godini

Program korištenja sredstava od prenamjene namjene poljoprivrednim zemeljištem na području Općine Kalnik u 2021. godini

 

Skip to content