Logotip web stranice kalnik.hr

Proračun Općine Kalnik za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

objavljeno dana 16.12.2021. godine u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije” broj 29/21

Proračun Općine Kalnik za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2022. godinu

Obrazloženje uz Proračun Općine Kalnik za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Vodič kroz Proračun Općine Kalnik za 2022. godinu

Provedbeni program Općine Kalnik za razdoblje od 2021. do 2025. godine

 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2022. godini

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2022. godini

Program Prostornog uređenja i unapređenja stanovanja na području Općine Kalnik u 2022. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Kalnik u 2022. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Kalnik u 2022. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2022. godini

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2022. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2022. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2022. godini

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Koprivnica za 2022. godinu

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kalnik u 2022. godini

Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2022. godini na području Općine Kalnik

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kalnik u 2022. godini

Program korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednim zemljištem na području Općine Kalnik u 2022. godini

Skip to content