Logotip web stranice kalnik.hr

Sprečavanje sukoba interesa

2017. godina

 

OBAVIJEST

temeljem Izjava predstavnika naručitelja Općine Kalnik kao javnog naručitelja
u smislu Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16.)

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16.) Općina Kalnik objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Kalnik, kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Općina Kalnik u sukobu je interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

  • KALNIČANKA PROIZVODI d.o.o., Potok Kalnički 115,
  • VELKOM d.o.o., Trg Stjepana Radića 15, Kalnik,
  • CONSULTING PROJEKT PLUS d.o.o., Trg Stjepana Radića 15, Kalnik,
  • KALNIČKA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA, Trg Stjepana Radića 15, Kalnik.

 

_________________________________________________________________________________

2016. godina

Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) općinski načelnik Općine Kalnik daje sljedeću Izjavu o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi, KLASA: 406-01/16-01/03, URBROJ: 2137/23-16-1 od 16. svibnja 2016.g.:

IZJAVA 

_________________________________________________________________________________

2014. godina

Na temelju članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) općinski načelnik Općine Kalnik daje Izjavu o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi:

IZJAVA 

Obveza iz članka 13. stavka 9. Zakona o javnoj nabavi 

Mišljenje povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Skip to content