PODACI O NARUČITELJU

NAZIV NARUČITELJA: Općina Kalnik
SJEDIŠTE NARUČITELJA: Trg Stjepana Radića 5, Kalnik
OIB: 82550572500
TELEFON: 048/857-250, 048/857-249
INTERNETSKA ADRESA: www.kalnik.hr
ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: [email protected], [email protected]