Logotip web stranice kalnik.hr

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KALNIK – “NEVIDLJIVI GRAD”

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj  90/11, 83/13, 143/13. i 13/14. – Odluka USRH), Općina Kalnik raspisuje otvoreni postupak javne nabave u kojem je predmet nabave IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA “KALNIK – “NEVIDLJIVI GRAD” – UREĐENJE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA”.

Rok za dostavu ponude je 30. listopada 2015. godine do 10:00 sati.

Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku putem pošte preporučeno ili neposredno u JUO Općine Kalnik, Trg Stjepana Radića 5, u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici s naznakom “Ne otvaraj – Ponuda za izradu projektne dokumentacije za “Kalnik – “Nevidljivi grad” – Uređenje arheološkog nalazišta” ili elektoničkim putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Poziv za nadmetanje i cjelokupna dokumentacija objavljena je u Elektronskom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 9. rujna 2015. godine, broj objave: 2015/S 002-0032562,  isto možete pronaći OVDJE.

Dokumentacija za nadmetanje

Projektni zadatak

Troškovnik

Pojašnjenja uz izmjene dokumentacije za nadmetanje

Skip to content