Logotip web stranice kalnik.hr

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – VANJSKO UREĐENJE KAPELE SV. ANDRIJE U KAMEŠNICI

Općina Kalnik objavljuje Javni poziv za dostavu ponude za izvođenje radova vanjskog uređenja kapele sv. Andrije u Kamešnici, Ev.br. nabave 14/17. NMV.

Ponude moraju biti dostavljene osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici na koju se obavezno navodi: naziv Naručitelja, naziv ponuditelja, naziv predmeta nabave, evidencijski broj nabave, uz naznaku: „NE OTVARAJ“, do 23. listopada 2017. do 12,00 sati na adresu Naručitelja: OPĆINA KALNIK, TRG STJEPANA RADIĆA 5, KALNIK, 48267 OREHOVEC.

Poziv za dostavu ponuda – vanjsko uređenje kapele sv. Andrije Kamešnica

Natječajni troškovnik – vanjsko uređenje kapele sv. Andrije Kamešnica

Skip to content