Logotip web stranice kalnik.hr
Obavijest o prethodnom savjetovanju – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC01

Obavijest o prethodnom savjetovanju – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC01

 

 

 

Naručitelj OPĆINA KALNIK objavio je Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za postupak “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC01”, a objavljeni dokument možete preuzeti u nastavku ili na sljedećem linku:
 https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1741931

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – NC01

________________________________________________________________________________________________

Dana 24. svibnja 2018. godine pokrenut je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za radove REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANE CESTE NC01.
Više na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1594503

 

OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU


SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM 
SUBJEKTIMA

PREDMET: Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE NC01

Poštovani,

obavještavamo Vas da naručitelj Općina Kalnik planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE NC01.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom, Naručitelj Općina Kalnik, ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi koja sadrži:
– Opis predmeta nabave;
– Tehničke specifikacije;
– Posebne uvjete za izvršenje ugovora;
– Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
– Kriterije za odabir ponude.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će od 24.05.2018. do 1.06.2018. godine.
Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: [email protected]
Po isteku roka za davanje primjedbi i prijedloga, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u što kraćem roku od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama.
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Prilog:

Dokumentacija o nabavi
Troškovnik
Tehnički opis

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

Skip to content