Logotip web stranice kalnik.hr

Proračun 2013.

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kalnik za 2013. godinu

Plan o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2013. godini

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2013. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

Izmjene i dopune proračuna Općine Kalnik za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2013. godini

Odluka o stavljanju izvan snage Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Kalnik u 2013. godini

Proračun Općine Kalnik za 2013. i projekcije za 2014. i 2015. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kalnik za 2013. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2013. godini

Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Kalnik u 2013. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Kalnik u 2013. godini

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kalnik u 2013. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Kalnik u 2013. godini

Program javnih potreba u kulturi i razvoju organizacija civilnog društva na području Općine Kalnik u 2013. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti na području Općine Kalnik u 2013. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kalnik u 2013. godini

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Kalnik u 2013. godini

Skip to content