Logotip web stranice kalnik.hr
REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE NC01

REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE NC01

.

.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA – Rezultati postupka nabave

Dana 24.08.2018. sklopljen je Ugovor o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste NC01.

Detalje o objavi možete vidjeti na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2012054

ODLUKA O ODABIRU PONUDE

Dana 25. srpnja 2018. godine donesena je Odluka o odabiru ponude za postupak “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC01”, uz koju sastavni dio čini Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.
Detalje o objavi možete vidjeti na linku:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1783307 

Odluka o odabiru ponude – NC01


OBAVIJEST O NADMETANJU

Naručitelj OPĆINA KALNIK objavio je Obavijest o nadmetanju za postupak “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC01”, broj objave: 2018/S 0F2-0015003. Detalje o objavi možete vidjeti na linku:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1783307

Obavijest o nadmetanju NC01

Pojašnjenje broj 1. NC01

1. Izmjena dokumentacije o nabavi NC01

Troškovnik NC01 15.06.

Objavljeno 5. lipnja 2018.

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU

Naručitelj OPĆINA KALNIK objavio je Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za postupak “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC01”, a objavljeni dokument možete preuzeti u nastavku ili na sljedećem linku:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1741931

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – NC01


Objavljeno 24. svibnja 2018.

OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU

Dana 24. svibnja 2018. godine pokrenut je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za radove REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANE CESTE NC01.
Više na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1594503

Obavijest o prethodnom savjetovanju
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik
Tehnički opis

_____________________________________________________________________________________

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 01

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.

Udio u sufinanciranju: 85% EU, 15% RH

                     Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

OPIS PROJEKTA: 
Naziv projekta: „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste N C 01
Projektom je predviđena rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste NC01 na području Općine Kalnik, ukupne duljine 3.764,99 m, a koja obuhvaća isključivo prometnu površinu u sklopu predmetne nerazvrstane ceste NC01 s adekvatnim spojem na prometnu mrežu područja Općine Kalnik.
Obuhvat zahvata rekonstrukcije postojeće nerazvrstane ceste NC01 na području Općine Kalnik predviđena je na području više katastarskih općina i na više katastarskih čestica: k.č.br. 65/7, 1098/1 u k.o. Kamešnica, k.č.br. 3015, 3027/1, 3027/2, 3045 u k.o. Potok Kalnički, k.č.br. 2397/1, 2399 u k.o. Kalnik, odnosno dionica: Kamešnica, Hrlci – Štifani, Potok, spoj odvojaka Y, Potok, Potok – Prđuni, Potok, Potok – Banjgorica, Potok, Banjgorica – desni odvojak, Potok, Banjgorica – lijevi odvojak i Šopron, Šopron – Podvinje – Prđuni.

Sufinanciranje: Europska unija –85%, Republika Hrvatska – 15%

Mjera, podmjera, operacija: MJERA 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020; Podmjera 7.2. «Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« ; Operacija 7.2.2. «Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«

Mjesto provedbe: Koprivničko-križevačka županija; Općina Kalnik

Ciljevi projekta su:

Opći cilj projekta je povećanje prometne povezanosti i unapređenje kapaciteta prometne mreže na području Općine Kalnik kroz podizanje razine kvalitete cestovne mreže.

Specifični ciljevi:

  1. Povećanje kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti prometa na postojećoj makadamskoj nerazvrstanoj cesti NC 01.
  2. Unaprjeđenje prometne povezanosti perifernih dijelova Općine Kalnik s značajnijim prometnim pravcima a time i većim gospodarskim središtima.
  3. Smanjenje troškova upravljanja vozilom i vremena putovanja na nerazvrstanoj cesti NC 01.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Nerazvrstana cesta će se koristiti tijekom cijele godine i u svim vremenskim uvjetima uz povećanje kvalitete i sigurnosti putovanja (asfaltirani kolnički zastor u odnosu na makadam i postojeća oštećenja dijela kolnika, izvedene bankine i uređeni cestovni jarci)
  2. Nerazvrstana cesta će se koristiti svakodnevno u svrhu putovanja prema većim gospodarskim središtima i prometnim koridorima uz skraćenje vremena putovanja
  3. Unaprijedit će se protočnost NC 01 osiguravanjem konstantne brzine putovanja i smanjenjem vibracija na vozilo (asfaltirani kolnik)
  4. Ostvarit će se bolji uvjeti za razvoj gospodarstva i poljoprivrede (mogućnost prometa lakih teretnih vozila u donosu na postojeću nemogućnost).
Skip to content