Logo
REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE NC01

REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE NC01

.

.

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA – Rezultati postupka nabave

Dana 24.08.2018. sklopljen je Ugovor o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste NC01.

Detalje o objavi možete vidjeti na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2012054

ODLUKA O ODABIRU PONUDE

Dana 25. srpnja 2018. godine donesena je Odluka o odabiru ponude za postupak “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC01”, uz koju sastavni dio čini Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.
Detalje o objavi možete vidjeti na linku:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1783307 

Odluka o odabiru ponude – NC01


OBAVIJEST O NADMETANJU

Naručitelj OPĆINA KALNIK objavio je Obavijest o nadmetanju za postupak “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC01”, broj objave: 2018/S 0F2-0015003. Detalje o objavi možete vidjeti na linku:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1783307

Obavijest o nadmetanju NC01

Pojašnjenje broj 1. NC01

1. Izmjena dokumentacije o nabavi NC01

Troškovnik NC01 15.06.

Objavljeno 5. lipnja 2018.

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU

Naručitelj OPĆINA KALNIK objavio je Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za postupak “Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC01”, a objavljeni dokument možete preuzeti u nastavku ili na sljedećem linku:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1741931

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – NC01


Objavljeno 24. svibnja 2018.

OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU

Dana 24. svibnja 2018. godine pokrenut je postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za radove REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANE CESTE NC01.
Više na linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1594503

Obavijest o prethodnom savjetovanju
Dokumentacija o nabavi
Troškovnik
Tehnički opis